1 week, 5 days ago

 teacher: Xiao Li, what are you having in class? Take it to the whole class! 

Xiao Li: shit! 

(ah ah ah ah ah ah...)

Comment

No Comment Yet.