1 week, 4 days ago

 teacher: Xiao Li, what are you having in class? Give it to the class! 

Xiao Li: shits! 

(ah ah ah ah ah ah ah ah...)

Comment

No Comment Yet.